RSTnett studentsider for Forkurs i fysikk

Velkommen til RSTnett!

Vi som har skrevet lærebøkene Rom Stoff Tid, har laget dette nettstedet med lærestoff for deg som skal arbeide med forkurset i fysikk.

Omslag GB (2016) Omslag SB (2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

I grunnboka finner du teorien til hvert tema med sammendrag, kapitteloppgaver med fasit og ordforklaringer. I studieboka finner du en utfyllende oppgavesamling med fasit samt flere øvelser og forsøk til hvert tema.

På nettstedet finner du til hvert kapittel i boka:

  • Simuleringer og annet stoff som det henvises til fra grunnboka
  • Tips til alle oppgavene i grunnboka
  • Løsninger til utvalgte oppgaver fra studieboka
  • Animasjons- og simuleringsforsøk
  • Kapitteltester
  • Biografier og annet historisk stoff
  • Utfyllende stoff om utvalgte fysikkemner
  • Fysikktabeller

Les først bruksanvisningen for RSTnett som du finner øverst menyen Se. Den inneholder mer utfyllende beskrivelse av de forskjellige elementene.

Endringer i forkursets studieplan 

Etter endringer i studieplanen for forkurset, er pensumet i fysikk utvidet med en del om kjemi fra 2015. Vi har laget en ny utgave av Rom Stoff Tid fysikk forkurs etter den nye studieplanen, både lærebok og nettsted. 

Mye av stoffet til dette læreverket bygger på Rom Stoff Tid for videregående skole der Reidun Renstrøm er medforfatter. Vi takker Renstrøm for hennes mange og gode bidrag. Vi takker også Reidun Sirevåg og Dag Boman for deres bidrag til kjemidelen av læreverket.

Forfatterne har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Arne Auen Grimenes, Per Jerstad, Bjørn Sletbak

Nettressurser