Bruksanvisning

Nedenfor finner du en kort presentasjon av de viktigste elementene som ressursene på RSTnett består av.

Hovedmeny

I hovedmenyen til venstre finner du en oversikt over kapitlene i grunnboka. Klikker du på ett av dem, vil du få opp en side som viser hele ressurstilbudet i kapittelet.

Innhold

Stoffet på RSTnett er inndelt kapittelvis med følgende hovedelementer:
  • Grunnbokhenvisninger
  • Oppgavetips
  • Nettoppgaver
  • Løste oppgaver
  • Kapitteltester
  • Mer om ...
  • Biografier og historie
  • Laboratorieøvinger, tips og ressurser

Grunnbokhenvisninger

Flere sider i læreboka er merket med dette symbolet. Det betyr at vi anbefaler deg å bruke stoffet som det henvises til aktivt i arbeidet med kapittelet. Symbolet heviser som oftest til viktige animasjoner og simuleringer med opplegg for hvordan de skal brukes.

Oppgavetips

Til hver eneste oppgave i grunnboka har vi laget tips for hvordan oppgaven kan løses. Tipsene inneholder fagråd og føringsråd, og er utformet slik at du selv skal kunne løse oppgaven når du arbeider uten lærer på skolen, eller gjør lekser hjemme.
Du kan finne tips til noen av forsøkene og laboratorieøvingene i studieboka hvis du velger «Studiebok» i delkapittelmenyen.

Løste oppgaver

For at du skal få tilgang til flere regnede oppgaver og føringseksempler enn det er plass til i grunnboka, har vi til hvert kapittel laget fullstendig løsning til 5–10 sentrale oppgaver fra studieboka eller andre oppgaver. De løste studiebokoppgavene er nummerert med samme nummer som i studieboka. De øvrige eksemplene, som ikke stammer fra studieboka, har nummer fra 500 og oppover.

Nettoppgaver

I forkurs i fysikk skal du lære å bruke simuleringsprogrammer til å vise fenomener og fysiske sammenhenger. Vi har derfor laget nettoppgaver der du tar utgangspunkt i en simulering og som inneholder konkrete oppgaver som du skal gjennomføre ved å bruke simuleringen.

Kapitteltester

Til hvert kapittel hører en selvrettende test som du kan ta for å teste deg selv etter at du er ferdig med førstegangsgjennomgåelsen av kapittelet.

Mer om ...

Henvisninger til annet ressursstoff knyttet til kapittelet i form av tekstfiler eller netthenvisninger. Her har vi også samlet noen biografiske og historiske artikler.

Laboratorieøvinger

Til noen laboratorieøvinger vil du finne tips, ressurser eller ferdige regneark.