Tabeller og formler

Fra menyen til høyre kan du laste ned:

Konstanter

Listen inneholder de mest brukte fysikkonstantene.

Rom Stoff Tid Fysikktabeller

Rom Stoff Tid har laget en fysikktabell fra Cappelen Damm som kan lastes ned gratis. Tabellen kan du lagre på PC-en din og skrive ut på papir.

Prefikser

PDF-filen inneholder en puggeliste over alle prefiksene i SI-systemet. Alle prefikser som er i vanlig bruk, må du lære deg utenat. De dukker stadig opp i avisen, på TV, i faglitteratur og i fagdiskusjoner på arbeidsplassen. Da nytter det lite å prøve å finne fram prefikslisten for å forstå hva det snakkes om.

I tillegg til prefikslisten presenteres kort tall på standardform.