Errata

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.

De feilene vi blir gjort oppmerksomme på, vil vi legge inn en melding om på denne nettsiden.

Finner du selv en feil i bøkene eller på RSTnett, setter vi stor pris på at du rapporterer den til rstnett@cappelendamm.no

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Feilene rettes ved opptrykk av bøkene.

Errata til 4. utgave

Grunnbok 2. opplag

Side 15

I formelen nederst på siden skal enheten være m (meter), ikke m/s.

Side 36

I fartsgrafen til eksempel 1.11 skal verdien under førsteaksen være negative.

Side 72

Oppgave 2.02e: det skal står kontaktkrefter, ikke nærkrefter:
«Hvilke av kreftene i denne oppgaven er fjernkrefter, og hvilke er kontaktkrefter?»

Side  91

Sifferregelen i Sammedraget på side 91 skal ha samme ordlyd som på side 88:

Når vi gjør beregninger i fysikk, gir vi svaret med like mange siffer som det er i den størrelsen som har færrest gjeldende siffer. Unntaket er addisjon og subtraksjon, da bruker vi like mange desimaler som det er i den størrelsen som har færrest desimaler.

Side 350

I avsnittet over bildene skal det stå «Alkalimetallene, jordalkalimetallene, og aluminium i gruppe 13, …».

_____________________________________

Grunnbok 1. opplag

Side 15

I formelen nederst på siden skal enheten være m (meter), ikke m/s.

Side 72

Oppgave 2.02e: det skal står kontaktkrefter, ikke nærkrefter:
«Hvilke av kreftene i denne oppgaven er fjernkrefter, og hvilke er kontaktkrefter?»

Side 88 og side 91

Sifferregelen på side 88 og i Sammedraget på side 91 skal være:

Når vi gjør beregninger i fysikk, gir vi svaret med like mange siffer som det er i den størrelsen som har færrest gjeldende siffer. Unntaket er addisjon og subtraksjon, da bruker vi like mange desimaler som det er i den størrelsen som har færrest desimaler.

Side 350

I avsnittet over bildene skal det stå «Alkalimetallene, jordalkalimetallene, og aluminium i gruppe 13, …».

_____________________________________

Studiebok 1. opplag